معرفی بخش ارزیابی و رتبه‌بندی، ارائه راه‌حل و مشاوره

 

 

این بخش متناسب با نیازهای ابراز شده از جانب بخش‌های دولتی و خصوصی به ارائه راهبرد و راه‌کار، نقشه راه، برنامه‌عملیاتی و مشاوره جهت پیاده‌سازی فرآیندهای گسترده مدیریت هویت و دسترسی می‌پردازد. همچنین ارزیابی و رتبه‌بندی محصولات و شرکت‌های فعال در این حوزه از وظایف این بخش به‌شمار می‌رود. به‌طورکلی خدمات زیر در این بخش ارائه می‌شوند.

 

  • ارزیابی، دسته‌بندی و رتبه‌بندی محصولات و شرکت‌های فعال در حوزه هویت دیجیتال
  • مشاوره در حوزه تدوین برنامه‌های کلان راهبردی و تدوین برنامه‌های اجرایی بخش دولتی
  • تدوین اسناد راهبردی متناسب با نیاز سطح عالی کشور در حوزه مدیریت هویت و دسترسی
  • تجزیه‌وتحلیل نیازها و مسائل ملی در حوزه زیست‌بوم احراز هویت ملی و ارائه راه‌کار و راه‌حل
  • سنجش سطح بلوغ سازمان‌ها و نهادهای دولتی و خصوصی و ارائه راه‌کار رشد و توسعه آن‌ها
  • ارائه برنامه‌های کاربردی مدیریت هویت و دسترسی در تمام سطوح از مرحله طراحی تا اجرا