تحلیلی بر روندهای کلان فناوری ۲۰۲۱ با رویکرد هویت دیجیتال

,
تحلیل روندهای 2021 بار رویکرد هویت دیجیتال

تحلیلی بر روندهای کلان فناوری ۲۰۲۱ با رویکرد هویت دیجیتال به بررسی روندهای نوظهور فناوری ارائه شده توسط گارتنر از دیدگاه هویت دیجیتال می‌پردازد. موسسه گارتنر هر سال نسبت به ارائه پیش‌بینی خود از روندهای راهبردی فناوری برای سال آتی اقدام می‌کند. این موسسه اخیراً روندهای کلان و راهبردی فناوری در سال 2021 را پیش‌بینی کرده است. در این مقاله این روندها با رویکرد هویت دیجیتال مورد تحلیل قرار گرفته‌اند.

ردپای هویت دیجیتال در روندهای کلان 2021

ردپای هویت دیجیتال بنا به دو دلیل بیش از پیش در این روندها دیده می‌شود. یکی اینکه با گسترش و پیچیدگی فضای سایبر و پیشرفت فناوری، چالش‌های هویت دیجیتال نیز افزایش می‌یابد و دوم اینکه با گسترش شیوع ویروس کرونا و حذف حضور فیزیکی، هویت دیجیتال کلید طلایی تداوم کسب‌و‌کارها و ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان‌ها در فضای سایبر است.

بنابراین به دلیل شیوع ویروس کرونا و تاثیرات عمیق آن بر جهان، پیش‌بینی روندهای فناوری اثرگذار در سال 2021 توسط موسسه گارتنر نیز از این موضوع تاثیر پذیرفته است. در این پیش‌بینی بر لزوم انعطاف‌پذیری و چابکی هر چه بیشتر سازمان‌ها برای مدیریت تغییرات پیشرو و اتفاقات بدون برنامه‌ریزی قبلی تاکید شده است. فناوری‌های معرفی شده جهت استفاده توسط سازمان در این راستا پیشنهاد شده است.

در واقع استفاده هوشمندانه از مجموعه‌ای از این فناوری‌ها، فرصتی برای رویارویی بهتر سازمان با تغییرات محیطی و اجتناب‌ناپذیر در کسب‌و‌کارها و صنعت قلمداد می‌گردد.

محوریت روندهای فناوری گارتنر برای 2021

در این پیش‌بینی، سه زمینه مجزا و در عین حال وابسته به یکدیگر مشخص شده است:

  • مرکزیت افراد: اینکه افراد در مرکز هر کسب‌و‌کاری هستند و در استفاده از فناوری‌های نوین باید به عنوان گزینه اول در تحلیل مدنظر قرار بگیرند.
  • استقلال از مکان: ویروس کرونا بیش از گذشته وابستگی به مکان فیزیکی را از بین برده و عملاً زیست‌بوم دیجیتال کسب‌و‌کار را با معنا و مفهوم جدیدی توسعه داده است.
  • تداوم در ارائه محصولات و خدمات: سازمان‌ها باید بتوانند در شرایط ناپایدار و غیرقابل پیش‌بینی، از طریق مدیریت ریسک و پیش‌بینی‌های آینده‌نگرانه، تداوم در ارائه محصولات و خدمات خود را حفظ کنند.

این سه زمینه و زیربخش‌های آن‌ها در شکل زیر نمایش داده شده است:

تحلیلی بر روندهای کلان فناوری ۲۰۲۱ با رویکرد هویت دیجیتال

این سه دسته فناوری و زیرمجموعه‌های آن با یکدیگر در ارتباط بوده و بر هم اثرگذار هستند. توجه و به کارگیری آن‌ها در کنار هم، سازمان‌ها را در مواجهه با تغییرات محیطی انعطاف‌پذیر و چابک می‌کند. در واقع استفاده نوآورانه از ترکیبی از این فناوری‌ها برای سازمان‌ها طی پنج سال آینده، مزیت رقابتی ایجاد می‌کند.

با توجه به نقش هویت دیجیتال در فضای سایبر و تحولات ناشی از ویروس کرونا که اهمیت این موضوع را دو چندان ساخته است، در مقاله «تحلیلی بر روندهای کلان فناوری ۲۰۲۱ با رویکرد هویت دیجیتال» هدف آن است که به صورت مختصر به بررسی و تحلیل این روندها با رویکرد هویت دیجیتال پرداخته شود.

برای دریافت این مقاله تحلیلی به قلم دکتر هاتف رسولی کلیک کنید.