هویت دیجیتال خوب چیست؟

هویت دیجیتال خوب چیست؟

هویت دیجیتال خوب بیانگر شناسایی هویتی است که تأیید شده بوده و در کانال‌های دیجیتال با سطح بالایی از اطمینان احراز شده است. این نوع هویت، منحصر به فرد بوده، با رضایت کاربر ایجاد شده، از حریم خصوصی کاربر محافظت کرده و کنترل کاربر بر روی داده‌های شخصی را تضمین می‌نماید.

ویژگی‌های هویت دیجیتال خوب

  • فرصت‌های برابر و منصفانه‌ای را برای ایجاد و استفاده از هویت دیجیتال فراهم نماید به نحوی که افراد در صورت نیاز یا هر زمان دلخواه دیگری بتوانند خود را با استفاده از آن احراز [تصدیق] نماید.
  • تعداد و انواع موقعیت‌های مربوط به استفاده اجباری از هویت دیجیتال را محدود نماید.
  • جایگزین‌های مناسبی برای موقعیت‌های مختلف داشته باشد تا در صورت نیاز افراد بتوانند بدون افشای کامل هویت خود در فعالیتی مشارکت داشته باشند.
  • در مقابل تبعیض‌هایی مانند کاربردهای پردازشی ناسازگار در میان قومیت‌ها، مذاهب و جنسیت‌ها از کاربران محافظت نماید.
  • مکانیسم‌هایی برای مدیریت پیامدهای غیرعمدی مانند خطاهای فنی و دفتری ارائه دهد که افراد را از داشتن هویت دیجیتال محروم می‌کنند.

در شکل زیر مزایای به کارگیری هویت دیجیتال خوب از دیدگاه مؤسسه جهانی مکنزی ارائه شده است.

هویت دیجیتال خوب