مطالب توسط

تحلیلی بر تاثیرات متقابل ویروس کرونا و هویت دیجیتال

در مقاله تحلیلی بر تاثیرات متقابل ویروس کرونا و هویت دیجیتال به بررسی تاثیرات شیوع ویروس کرونا (Covid -19) بر هویت دیجیتال و راهکارهای مبتنی بر هویت دیجیتال جهت کاهش شیوع این ویروس پرداخته می‌شود. هویت دیجیتال و ویروس کرونا تاثیر دوسویه بر هم داشته اند. از سویی مدیریت هویت دیجیتال به عنوان یک راهکار […]

ویروس کرونا و هویت دیجیتال

ویروس کرونا و هویت دیجیتال تأثیر متقابلی بر روی هم داشته‌اند. کشورها از قابلیت‌های هویت دیجیتال برای کنترل ویروش کرونا و تأمین سلامت جامعه استفاده می‌کنند. در شرایط فعلی ویروس کرونا به واقع تبدیل به بزرگ‌ترین بحران جهانی شده است و کشورها را بدون مرز در می‌نوردد. این ویروس از دسامبر 2019 شروع به همه‌گیری […]

شماره پنجم فصلنامه تخصصی هویت دیجیتال

محتوای شماره پنجم فصلنامه تخصصی هویت دیجیتال با محوریت مباحث تکمیلی و تخصصی مربوط به احراز هویت دیجیتال و مباحث عمومی مدیریت هویت و دسترسی با تمرکز بر استانداردها، اسناد بالادستی، معماری‌ها و مدل‌های هویت دیجیتال طرح‌ریزی و تهیه شده است. در این شماره از فصلنامه تخصصی هویت دیجیتال به مباحثی چون مقدمه‌ای بر وضعیت […]

تحلیلی بر سند نظام هویت معتبر در فضای مجازی

سرانجام پس از کش‌وقوس‌های فراوان سند نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور در تاریخ 9 شهریور 1398 در شورای عالی فضای مجازی تصویب شد. در این مقاله تحلیلی بر سند نظام هویت معتبر در فضای مجازی ارائه شده است. استقرار نظام جامع و یکپارچه‌ی هویت دیجیتال با رویکردهایی از جمله ایجاد بستر اعتماد و […]

10 ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﻮﯾﺖ و دﺳﺘﺮﺳﯽ

10 ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﻮﯾﺖ و دﺳﺘﺮﺳﯽ یکی از گزارشاتی است که در مورد اهمیت به کارگیری مدیریت هویت و دسترسی برای کنترل منابع سازمان و تأمین امنیت در آن تهیه شده است. ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ از ﻓﻨﺎوری ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺑﻬﺘﺮ ﮐﺎرﻫﺎ، دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ارزش ﺑﯿﺸﺘﺮ، ﺑﺮآوردهﺳﺎزی ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه و ﭼﺎﺑﮏﺗﺮ ﺷﺪن […]

گذشته، حال، آینده مدیریت هویت

گذشته، حال، آینده مدیریت هویت مطلبی است که برای بررسی سرگذشت هویت در طول تاریخ به وب‌سایت برهان اضافه شده است. ثبت اطلاعات هویتی دارای سابقه تاریخی بسیار طولانی است. شناسایی هویت نیز کاربردهای فراوانی به ویژه در حوزه‌های تجاری و نظامی داشته است. با این حال، سرآغاز داده‌های مربوط به این اینفوگرافی از سال […]

هویت دیجیتال خوب

شناسه هویت دیجیتال خوب اگر چه یک مفهوم کیفی است اما توسط گروه‌های پیشرو در فضای هویتی مانند بانک جهانی و شبکه امیدیار در حال توسعه و گسترش است. بر این اساس، انجمن جهانی اقتصاد در سال 2018 یک گروه از ذی‌نفعان شامل دولت‌ها، کسب‌وکارها و جامعه مدنی تشکیل داد تا پلتفرم هویت دیجیتال خوب […]

شماره چهارم فصلنامه تخصصی هویت دیجیتال

شماره چهارم فصلنامه تخصصی هویت دیجیتال در دسترس عموم قرار گرفت. فصلنامه هویت دیجیتال از بخش‌های متنوعی از جمله واژه‌نامه اصطلاحات هویت دیجیتال، چالش‌ها و موضوعات جذاب این حوزه، اخبار جدید، رویدادها، استانداردهای بین‌المللی، راه‌حل‌های شرکت‌های معتبر نرم‌افزاری، اسناد راهبردی و حوزه‌های آکادمیک در حوزه هویت دیجیتال و … تشکیل شده است. یکی از مهم‌ترین […]

شماره سوم فصلنامه تخصصی هویت دیجیتال

شماره سوم فصلنامه تخصصی هویت دیجیتال در دسترس عموم قرار گرفت. فصلنامه هویت دیجیتال از بخش‌های متنوعی از جمله واژه‌نامه اصطلاحات هویت دیجیتال، چالش‌ها و موضوعات جذاب این حوزه، اخبار جدید، رویدادها، استانداردهای بین‌المللی، راه‌حل‌های شرکت‌های معتبر نرم‌افزاری، اسناد راهبردی و حوزه‌های آکادمیک در حوزه هویت دیجیتال و … تشکیل شده است. یکی از مهم‌ترین […]

شماره دوم فصلنامه تخصصی هویت دیجیتال

شماره دوم فصلنامه تخصصی هویت دیجیتال در دسترس عموم قرار گرفت. فصلنامه هویت دیجیتال از بخش‌های متنوعی از جمله واژه‌نامه اصطلاحات هویت دیجیتال، چالش‌ها و موضوعات جذاب این حوزه، اخبار جدید، رویدادها، استانداردهای بین‌المللی، راه‌حل‌های شرکت‌های معتبر نرم‌افزاری، اسناد راهبردی و حوزه‌های آکادمیک در حوزه هویت دیجیتال و … تشکیل شده است. یکی از مهم‌ترین […]