مدیریت ارتباطات هویت

مدیریت ارتباطات هویت – نسل آینده IAM

, ,
مدیریت ارتباطات هویت - نسل آینده IAM است. سرویس‌های مدیریت هویت و دسترسی (Identity and Access Management-IAM) به طور سنتی برای استفاده داخلی یک شرکت، کمک به استخدام و قطع همکاری با کارمندان و ایجاد امتیاز دسترسی به داده‌ها و سیستم‌های شرکت در پ…
تفاوت احراز هویت و مجوزدهی

تفاوت احراز هویت با مجوزدهی

, ,
تفاوت احراز هویت با مجوزدهی به بررسی دو مفهوم کلیدی در دنیای مدیریت هویت و دسترسی می‌پردازد که افراد معمولاً مشکلاتی در درک و کاربرد آن‌ها دارند. در بیان بسیار ساده، احراز هویت تأیید می‌کند که کاربران همان کسانی هستند که ادعا می‌کنند، در حال…
گذشته، حال و آینده هویت دیجیتال

گذشته، حال، آینده مدیریت هویت

گذشته، حال، آینده مدیریت هویت مطلبی است که برای بررسی سرگذشت هویت در طول تاریخ به وب‌سایت برهان اضافه شده است. ثبت اطلاعات هویتی دارای سابقه تاریخی بسیار طولانی است. شناسایی هویت نیز کاربردهای فراوانی به ویژه در حوزه‌های تجاری و نظامی داشته است…
Good Digital Id | هویت دیجیتال خوب

هویت دیجیتال خوب

,
شناسه هویت دیجیتال خوب اگر چه یک مفهوم کیفی است اما توسط گروه‌های پیشرو در فضای هویتی مانند بانک جهانی و شبکه امیدیار در حال توسعه و گسترش است. بر این اساس، انجمن جهانی اقتصاد در سال 2018 یک گروه از ذی‌نفعان شامل دولت‌ها، کسب‌وکارها و جامعه مدنی تشکی…