تحلیل روندهای 2021 بار رویکرد هویت دیجیتال
,

تحلیلی بر روندهای کلان فناوری ۲۰۲۱ با رویکرد هویت دیجیتال

تحلیلی بر روندهای کلان فناوری ۲۰۲۱ با رویکرد هویت دیجیتال به بررسی روندهای نوظهور فناوری ارائه شده توسط گارتنر از دیدگاه هویت دیجیتال می‌پردازد. موسسه گارتنر هر سال نسبت به ارائه پیش‌بینی خود از روندهای راهبردی فناوری برای سال آتی اقدام می‌کند.…