تحلیلی بر سند «نظام هویت معتبر در فضای مجازی»

سرانجام پس از کش‌وقوس‌های فراوان سند نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور در تاریخ ۹ شهریور ۱۳۹۸ در شورای عالی فضای مجازی تصویب شد. استقرار نظام جامع و یکپارچه‌ی هویت دیجیتال با رویکردهایی از جمله ایجاد بستر اعتماد و تقویت بازار کسب­‌وکارها، به‌عنوان یک نظام زیربنایی و بنیادین، نقشی اساسی و تعیین‌کننده در استقرار […]

۱۰ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﻮﯾﺖ و دﺳﺘﺮﺳﯽ

برای دانلود گزارش ۱۰ حقیقت ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﻮﯾﺖ و دﺳﺘﺮﺳﯽ کلیک نمایید. ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ از ﻓﻨﺎوری ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺑﻬﺘﺮ ﮐﺎرﻫﺎ، دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ارزش ﺑﯿﺸﺘﺮ، ﺑﺮآوردهﺳﺎزی ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه و ﭼﺎﺑﮏﺗﺮ ﺷﺪن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﻓﺎرغ از ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد، ﻓﻨﺎوری ﺑﺎﯾﺪ آﺳﺎنﺗﺮ ﺷﺪن ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎ اﻏﻠﺐ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ […]

معرفی بخش آموزش شرکت برهان

شرکت برهان ماموریت خود در بخش آموزش را فراهم‌سازی و ایجاد بستر مناسب جهت فرهنگ سازی، آموزش و انتقال دانش هویت دیجیتال به افراد علاقه‌مند و فعال در حوزه هویت دیجیتال و رفع نیاز آموزشی جامعه هدف، به‌وسیله برگزاری نشست‌های تخصصی، کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی و همچنین کنفرانس‌های داخلی و بین‌المللی مقرر نموده است.   […]

معرفی بخش تحقیق و پژوهش شرکت برهان

محوری‌ترین فعالیت شرکت برهان، تحقیق و پژوهش و ارائه راه‌کار در حوزه هویت دیجیتال است. پژوهش‌های صورت گرفته مبتنی بر روش‌ها، پروژه‌ها، مسائل عمومی و نیازهای کشور با رویکرد الگوبرداری، بررسی مدل‌ها و معماری‌ها، راه‌حل‌ها، جنبه‌های قانونی و حقوقی، روندهای نوظهور، روش‌ها و فناوری‌های نوین در حوزه هویت دیجیتال است. بخشی از رویکردهای تحقیقاتی شرکت […]

ماموریت و چشم‌انداز شرکت برهان

راهبران شرکت برهان پس از حدود ۲۰ سال کسب دانش و تجربه در حوزه هویت، از سال ۹۳ بر آن شدند تا در حوزه هویت دیجیتال متمرکز شوند. این تصمیم در سال ۹۴ با تشکیل گروه مطالعات راهبردی هویت دیجیتال به بار نشست. فعالیت‌های این گروه تخصصی از ابتدای سال ۹۸ با ثبت شرکت راهبران […]

واژه‌نامه مدیریت هویت و دسترسی

واژه‌نامه تخصصی مدیریت هویت و دسترسی از محصولات انحصاری شرکت برهان است. در گردآوری، تدوین و تألیف این واژه‌نامه از بررسی و مطالعه اسناد راهبردی، استانداردها و واژه‌نامه‌های تخصصی (مرتبط با بخش‌های دولتی، دانشگاهی و بخش خصوصی) استفاده شده است. شرکت برهان بر آن است تا در نسخه‌های بعدی این واژه‌نامه از طریق برقراری تعامل مناسب با دیگر نهادها و مراکز تخصصی بتواند علاوه بر تکمیل و اصلاح واژه‌ها، تعاریف بومی‌شده را نیز بر اساس نیازمندی‌های داخل کشور تهیه و تدوین نموده و به آن اضافه نماید.

همکاری با ما

همکاری با ما

تماس با ما

مشتریان ما