استانداردهای مدیریت هویت و دسترسی

استانداردهای مدیریت هویت و دسترسی

استانداردها برای قدرتمندی، پایداری و همکاری متقابل سیستم‌های مختلف از جمله سیستم‌های مدیریت هویت و دسترسی بسیار حیاتی می‌باشند. استانداردهای فرآیند، استانداردهای داده و استانداردهای فنی سه نوع استاندارد مورد نیاز برای اطمینان از قابلیت همکاری متقابل در لایه‌های فنی، معنایی و سازمانی به شمار می‌روند. سری مقالاتی که در این بخش ارائه می‌شوند به […]

واژه‌نامه مدیریت هویت و دسترسی

واژه‌نامه تخصصی مدیریت هویت و دسترسی از محصولات انحصاری شرکت برهان است. در گردآوری، تدوین و تألیف این واژه‌نامه از بررسی و مطالعه اسناد راهبردی، استانداردها و واژه‌نامه‌های تخصصی (مرتبط با بخش‌های دولتی، دانشگاهی و بخش خصوصی) استفاده شده است. شرکت برهان بر آن است تا در نسخه‌های بعدی این واژه‌نامه از طریق برقراری تعامل مناسب با دیگر نهادها و مراکز تخصصی بتواند علاوه بر تکمیل و اصلاح واژه‌ها، تعاریف بومی‌شده را نیز بر اساس نیازمندی‌های داخل کشور تهیه و تدوین نموده و به آن اضافه نماید.

همکاری با ما

همکاری با ما

تماس با ما

مشتریان ما