بایگانی برچسب برای: استاندارد مدیریت هویت و دسترسی

FIDO

استاندارد احراز هویت FIDO

,
استاندارد احراز هویت FIDO مهم‌ترین محصول FIDO یا اتحاد Fast IDentity Online به عنوان یک انجمن باز صنعتی است که در فوریه 2013 به منظور توسعه استانداردهای احراز هویت برای کاهش وابستگی بیش از حد جهان به گذرواژه‌ها راه‌اندازی شده است. FIDO مجموعه‌ای از مشخصات فنی امنیتی فناوری محور بر احراز هویت به ویژه احراز هویت قوی است که توسط اتحاد FIDO به عنوان یک سازمان غیرانتفاعی توسعه داده می‌شود.
استانداردهای باز مدیریت هویت

استانداردهای باز مدیریت هویت

,
ستانداردهای باز یکی از بهترین ابزارهای برقراری امنیت و بهبود تجربه کاربری در بستر فضای مجازی می‌باشند. سیر تحول استانداردهای باز در زمینه مدیریت هویت و دسترسی نشان‌دهنده تکامل این استانداردها از انعطاف‌ناپذیر، بسته و با کاربردهای خاص به سمت استانداردهای باز مربوط به همکاری مدرن همانند OAuth، OpenID Connect و FIDO است.
مقدمه‌ای بر استاندارد OAuth

مقدمه‌ای بر استاندارد OAuth

,
مقدمه‌ای بر استاندارد OAuth یک توصیف غیرفنی از OAuth به عنوان یک استاندارد باز برای مجوزدهی و اعطای دسترسی است که چگونگی ارتباط امن سرویس‌دهنده و سرویس‌های جدا از هم برای ایجاد دسترسی تصدیق شده به دارایی‌ها بدون نیاز به اشتراک اعتبارنامه‌ را توصیف می‌کند…
ضرورت شکل‌گیری اکوسیستم هویت دیجیتال

ضرورت شکل‌گیری اکوسیستم هویت دیجیتال

, ,
ضرورت شکل‌گیری اکوسیستم هویت دیجیتال با توجه تحولات عصر فناوری اجتناب‌ناپذیر است. تحول دیجیتال که ناشی از سرعت و قدرت فناوری اطلاعات در فضای سایبر است، موجب تغییرات شگرفی در ماهیت هویت دیجیتال شده است. این موضوع می‌تواند هم به عنوان فرصت و هم ب…
استانداردهای مدیریت هویت و دسترسی

استانداردهای مدیریت هویت و دسترسی

,
استانداردهای مدیریت هویت و دسترسی برای قدرتمندی، پایداری و همکاری متقابل سیستم‌های مختلف از جمله سیستم‌های Identity and Access Management (IAM) بسیار حیاتی می‌باشند. استانداردهای فرآیند، استانداردهای داده و استانداردهای فنی سه نوع استاندارد مورد ن…