بایگانی برچسب برای: مدیریت دسترسی

اصول طراحی مدیریت هویت

اصول طراحی سیستم مدیریت هویت و دسترسی

/
مدیریت هویت و دسترسی خوب می‌تواند یک عامل کلیدی برای موفقیت کسب‌وکار در عصر تحول دیجیتال باشد. مدیریت هویت و دسترسی، نیازهای حیاتی مأموریت را به منظور اطمینان از دسترسی درست به منابع در محیط‌های فناورانه ناهمگن را مشخص کرده و امکان برآورده‌سازی الزامات انطباق‌پذیری را فراهم می‌نماید. مدیریت هویت و دسترسی به عنوان یک روش امنیتی، یک مسئولیت حیاتی در سازمان‌های امروزی به شمار می‌رود. مدیریت هویت و دسترسی به طور فزآینده‌ای هم‌راستا با اهداف کسب‌وکار است و علاوه بر تخصص فنی، نیازمند مهارت‌های تجاری است.
هویت دیجیتال از دید مشتری

استقرار نظام هویت دیجیتال از دیدگاه تجربه مشتری

/
استقرار نظام هویت دیجیتال از دیدگاه تجربه مشتری وبیناری برای بررسی تجربه مشتری با تمرکز بر روی هویت دیجیتال است.
مزایا و کاربردهای مدیریت هویت و دسترسی

مزایا و کاربردهای مدیریت هویت و دسترسی

مزایا و کاربردهای مدیریت هویت و دسترسی از دیرباز در کنترل دسترسی به من…
پیاده‌سازی مدیریت هویت و دسترسی

روش‌های پیاده‌سازی مدیریت هویت و دسترسی

روش‌های پیاده‌سازی مدیریت هویت و دسترسی متفاوتی با توجه به نیا…
دسترسی هوشمند با تماس انگشت

دسترسی هوشمند با تماس انگشت

دسترسی هوشمند با تماس انگشت امکان‌پذیر شد. محققان دانشگاه Rutgers، یک سی…
چالش‌های مدیریت هویت و دسترسی

چالش‌های مدیریت هویت و دسترسی

چالش‌های مدیریت هویت و دسترسی از مواردی هستند که سازمان‌ها ر…
سیر تکامل مدل‌های مدیریت هویت

سیر تکامل مدل‌های مدیریت هویت

سیر تکامل مدل‌های مدیریت هویت بیانگر روند به کارگیری رویکردهای متفاو…
استانداردهای مدیریت هویت و دسترسی

استانداردهای مدیریت هویت و دسترسی

استانداردهای مدیریت هویت و دسترسی برای قدرتمندی، پایداری و همک…
مدیریت هویت و دسترسی

مدیریت هویت و دسترسی

مدیریت هویت و دسترسی از ابزارهای کلیدی برای حاکمیت هویت در فضای سایبری…