بایگانی برچسب برای: Digital Identity

چالش‌های مدیریت هویت و دسترسی

چالش‌های مدیریت هویت و دسترسی

,
چالش‌های مدیریت هویت و دسترسی از مواردی هستند که سازمان‌ها را در مسیر پیاده‌سازی سیستم‌های IAM با مشکل مواجه می‌کنند. سازمان‌های امروزی برای کاهش هزینه‌ها و افزایش کارایی به سرویس‌های فضای ابری و دستگاه‌های موبایل رو آورده‌اند. نیاز به یک استراتژی قدر…
سیر تکامل مدل‌های مدیریت هویت

سیر تکامل مدل‌های مدیریت هویت

,
سیر تکامل مدل‌های مدیریت هویت بیانگر روند به کارگیری رویکردهای متفاوت برای مدیریت هویت دیجیتال است که به یکی از عناصر حیاتی عصر حاضر تبدیل شده است. سرویس‌های اینترنتی نیازمند شناسایی امن هویت کاربران از طریق نام کاربری و رمز عبور، تراشه‌های ر…
هویت دیجیتال

هویت دیجیتال (digital Identity)

, ,
هویت دیجیتال (digital Identity) یکی الزامات عصر دیجیتال است. هویت اساساً چه کسی بودن یک شخص را تعیین می‌کند. هویت ترکیبی از خصیصه‌ها، باورها، سوابق شخصی/ سازمانی و رفتارهایی است که در ترکیب با یکدیگر می‌توانند یک تعریف جامع از فرد ارائه می‌ده…