بخش آموزش برهان

شرکت برهان، ماموریت خود در بخش آموزش را فراهم‌سازی و ایجاد بستر مناسب جهت فرهنگ سازی، آموزش و انتقال دانش هویت دیجیتال به افراد علاقه‌مند و فعال در حوزه هویت دیجیتال و رفع نیاز آموزشی جامعه هدف، به‌وسیله برگزاری نشست‌های تخصصی، کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی و همچنین کنفرانس‌های داخلی و بین‌المللی مقرر نموده است.

موضوعات و دوره‌های آموزشی

  1. دوره عمومی مدیریت هویت و دسترسی: تعریف مفاهیم پایه هویت دیجیتال، اصول و مبانی مدیریت هویت و دسترسی
  1. طرح‌ریزی هویت دیجیتال و سیاست‌گذاری عمومی: تبیین روش طرح‌ریزی و سیاست‌گذاری زیست‌بوم هویت دیجیتال باتوجه به تطبیق راهبردها و چارچوب‌های کشورهای پیشرو با ایران
  1. راهبردهای پیاده‌سازی زیست‌بوم هویت دیجیتال: تبیین فرایندها و رویه‌های پیاده‌سازی زیست‌بوم هویت دیجیتال با توجه به نقش اجزای موثر بر آن
  1. مدل‌ها و معماری های هویت دیجیتال: تبیین مراحل گذار مدل‌های هویت دیجیتال از سیلویی تا خودمختار و پروتکل‌های مربوط به آن‌ها
  1. آشنایی با فرآیندها و فناوری‌های احراز هویت دیجیتال: تعریف و تشریح گام‌ها و چرخه حیات هویت دیجیتال با تمرکز بر فرآیندها و فناوری‌های احراز هویت
  1. آشنایی با راه‌کارهای فنی هویت دیجیتال: دسته‌بندی و معرفی راه‌کارهای مدیریت هویت و دسترسی، از مرحله طراحی یک سیستم مبتنی بر هویت دیجیتال تا تولید نرم‌افزار
  1. مدیریت هویت، امنیت و حریم خصوصی: تببین جایگاه حریم خصوصی در قوانین و مقررات داخلی و بین‌المللی و بررسی سازوکارهای عملیاتی جهت مبارزه با نقض حریم خصوصی به‌وسیله مدیریت هویت و دسترسی
  1. مدل بلوغ مدیریت هویت و دسترسی: تبیین مدل بلوغ هویت دیجیتال و به‌روش‌های ارزیابی سازمان‌ها و تبیین نحوه طرح‌ریزی فرایندهای بهبود امنیت و پیشرفت رویه‌های مدیریت هویت و دسترسی سازمان‌ها

علاقه‌مندان برای دریافت اطلاعات لازم در مورد دوره‌های ارائه شده توسط بخش آموزش یا درخواست دوره‌های اختصاصی با ما تماس بگیرند.