متخصصین برهان

برهان (راهبران هویت مجازی آینده) به عنوان مرجع حرفه‌ای پژوهش، آموزش، ارزیابی و مشاوره هویت دیجیتال و مدیریت هویت و دسترسی از تیمی متخصص و مجرب تشکیل شده است. البته به غیر از این تیم ثابت به اقتضای هر پروژه و نیازمندی‌های اختصاصی آن همکارانی به تیم اضافه می‌شوند.
ما به عنوان متخصصین شرکت برهان به کسب‌وکارها و سازمان‌ها کمک می‌کنیم تا با شناسایی ریسک‌ها، توسعه طرح‌های ابتکاری مدیریت هویت و دسترسی و پیاده‌سازی راه‌حل‌های پشتیبان اهداف کسب‌وکار از دارایی‌های حیاتی خود محافظت نمایند. متخصصین شرکت برهان به فعالیت در محیطی با تغییرات سریع و وابسته به اطلاعات باور دارند بنابراین از تجارب، دیدگاه‌ها و تخصص‌های متنوعی برای پاسخگویی به تقاضاهای همیشه در حال تغییر جهان مبتنی بر فناوری استفاده می‌کنند.

اعضای تیم برهان با همکاری هم در راستای رسیدن به هدف تبدیل‌شدن به مرجع حرفه‌ای پژوهش، آموزش، ارزیابی و مشاوره هویت دیجیتال و مدیریت هویت و دسترسی تلاش می‌کنند.

برخورداری از تیم توانمند و مستعد با دانش نهادینه شده در زمینه هویت دیجیتال و مدیریت هویت و دسترسی
مهم‌ترین مزیت ما در برهان است.

هاتف رسولی
مدیر عامل
صفحه لینکدینصفحه اینستاگرامایمیل
عبدالرضا ترقی
رئیس هیئت مدیره
ایمیل

زهرا میرزاحسین
تحلیل‌گر و مدیر پروژه‌های هویت دیجیتال
لینکدیناینستاگرامایمیل
مهدی یادگاری
تحلیل‌گر و مدیر پروژه‌های هویت دیجیتال
لینکدیناینستاگرامایمیل
تورج اکبری
تحلیل‌گر و مدیر پروژه‌های هویت دیجیتال
لینکدیناینستاگرامایمیل
مجتبی رضایی
تحلیل‌گر پروژه‌های هویت دیجیتال
لینکدیناینستاگرامایمیل
شیوا جلالی
تحلیل‌گر ارشد پروژه‌های هویت دیجیتال
لینکدیناینستاگرامایمیل
فرشته احمدی
تحلیل‌گر ارشد پروژه‌های هویت دیجیتال
لینکدیناینستاگرامایمیل
پیمان قلی‌خانی
تحلیل‌گر پروژه‌های هویت دیجیتال
لینکدیناینستاگرامایمیل
محمدصالح میثمی
تحلیل‌گر پروژه‌های هویت دیجیتال
لینکدیناینستاگرامایمیل
مهرداد حیدری
تحلیل‌گر پروژه‌های هویت دیجیتال
لینکدیناینستاگرامایمیل