متخصصین برهان

ما به عنوان متخصصین شرکت برهان به کسب‌وکارها و سازمان‌ها کمک می‌کنیم تا با شناسایی ریسک‌ها، توسعه طرح‌های ابتکاری مدیریت هویت و دسترسی و پیاده‌سازی راه‌حل‌های پشتیبان اهداف کسب‌وکار از دارایی‌های حیاتی خود محافظت نمایند. متخصصین شرکت برهان به فعالیت در محیطی با تغییرات سریع و وابسته به اطلاعات باور دارند بنابراین از تجارب، دیدگاه‌ها و تخصص‌های متنوعی برای پاسخگویی به تقاضاهای همیشه در حال تغییر جهان مبتنی بر فناوری استفاده می‌کنند.

 

 

دکتر عبدالرضا ترقی

رئیس هیئت مدیره

دکتر هاتف رسولی

مدیر عامل

مهندس تورج اکبری

تحلیل‌گر و مدیر پروژه‌های هویت دیجیتال

مهندس مهدی آژند

تحلیل‌گر و مدیر پروژه‌های هویت دیجیتال

دکتر مهدی یادگاری

تحلیل‌گر و مدیر پروژه‌های هویت دیجیتال

مهندس زهرا میرزاحسین

تحلیل‌گر و مدیر پروژه‌های هویت دیجیتال

مهندس فرشته احمدی

تحلیل‌گر ارشد پروژه‌های هویت دیجیتال

دکتر شیوا جلالی

تحلیل‌گر ارشد پروژه‌های هویت دیجیتال