سامانه‌های هویتی در صنعت بیمه

بررسی سامانه‌های هویتی در صنعت بیمه

/
معاونت پژوهش و فناوری دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس و شرکت راهبران هویت مجازی آینده (برهان)، در روز شنبه 31 اردیبهشت ۱۴۰1 از ساعت 14:00 الی 15:30، وبیناری را تحت عنوان "بررسی سامانه‌های هویتی در صنعت بیمه " با سخنرانی دکتر حمیدرضا پروازی دارای دکترای مدیریت استراتژیک دانشگاه تهران و مدیر کسب‌وکارهای نوین بیمه تجارت نو، دکتر هاتف رسولی با درجه دکتری مدیریت فناوری اطلاعات و مدیرعامل شرکت برهان و مهندس فرشته احمدی دانش آموخته دوره عالي تحول ديجيتال دانشگاه تهران و تحلیل‌گر ارشد هویت دیجیتال در شرکت برهان برگزار کرد.
حرفه ای سازی هویت دیجیتال

حرفه‌ای سازی صنعت هویت دیجیتال

/
حرفه‌ای سازی صنعت هویت دیجیتال وبیناری بود که با هدف آشمایی جامعه مخاطبین با فرصت‌ها و پتانسیل‌های شغلی حوزه هویت دیجیتال برگزار شد.
تاثیر فناوری‌های نوظهور بر هویت دیجیتال

تاثیر فناوری‌های نوظهور بر هویت دیجیتال

/
تاثیر فناوری‌های نوظهور بر هویت دیجیتال عنوان وبیناری است که توسط شرکت برهان در راستای بررسی آخرین تحولات فناوری و تأثیرات آن بر صنعت هویت برگزار شده است.
جایگاه هویت دیجیتال در حکمرانی دیجیتال

جایگاه هویت دیجیتال در نظام حکمرانی دیجیتال

/
معاونت پژوهش و فناوری دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس و شرکت راهبران هویت مجازی آینده (برهان)، در روز شنبه 30 بهمن ۱۴۰۰ از ساعت 18:00 الی 19:20، وبیناری را تحت عنوان "مدل جایگاه هویت دیجیتال در نظام حکمرانی دیجیتال " با سخنرانی دکتر مصطفی امینی، عضو مرکز مطالعات دانشگاه تربیت‌مدرس، دکتر هاتف رسولی، مدیرعامل شرکت برهان و مهندس مهدی آژند، تحلیل‌گر ارشد حوزه سیاست‌گذاری و هویت دیجیتال برگزار کرد. تسهيل‌گر اين جلسه مهندس فرشته احمدي، دانش آموخته دوره عالي تحول ديجيتال دانشگاه تهران و پژوهشگر حوزه هویت دیجیتال بود.
مدل ارزیابی بلوغ مدیریت هویت دیجیتال

مدل ارزیابی بلوغ مدیریت هویت دیجیتال در سازمان‌ها

/
در این برنامه که دهمین رویداد از سلسله وبینارهای مدیریت هویت دیجیتال بود، سخنرانان و اعضای حاضر، به بحث و گفت‌و‌گو درباره مدل‌ها و رویکردهای ارزیابی بلوغ مدیریت هویت دیجیتال پرداختند.
هویت دیجیتال در متاورس

چالش‌های مدیریت هویت دیجیتال با ظهور متاورس

/
چالش‌های مدیریت هویت دیجیتال با ظهور متاورس موضوعی است که در نهمین وبینار مدیریت هویت دیجیتال شرکت برهان مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد.
استقرار نظام هویت دیجیتال از دیدگاه امنیت

استقرار نظام هویت دیجیتال از دیدگاه امنیت

/
استقرار نظام هویت دیجیتال از دیدگاه امنیت محتوای وبیناری است که با هدف بررسی جایگاه هویت در استراتژی امنیت سازمان‌های امروزی برگزار شده است.
هویت دیجیتال از دید مشتری

استقرار نظام هویت دیجیتال از دیدگاه تجربه مشتری

/
استقرار نظام هویت دیجیتال از دیدگاه تجربه مشتری وبیناری برای بررسی تجربه مشتری با تمرکز بر روی هویت دیجیتال است.
استقرار نظام هویت دیجیتال در بانک‌ها

استقرار نظام هویت دیجیتال در بانک‌ها

/
معاونت پژوهش و فناوری دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس و شرکت راهبران هویت مجازی آینده (برهان) در روز شنبه 27 شهریور ۱۴۰۰ از ساعت 12:00 الی 13:15، وبیناری را تحت عنوان "استقرار نظام هویت دیجیتال در بانک‌ها" با سخنرانی مهندس سید محمد حسینی، مدیر اداره امنیت بانک سینا و دکتر هاتف رسولی، مدیرعامل شرکت برهان برگزار کرد.
احراز هویت در صنعت بانکی

احراز هویت در صنعت بانکی

احراز هویت در صنعت بانکی با توجه به تحولات عصر فناوری و الزامات…