تأمین‌کنندگان شناسه هویت معتبر

تأمین‌کنندگان شناسه هویت معتبر

نگاشت نهادی «تأمین‌کنندگان شناسه هویت معتبر» بر اساس اعلام مرکز ملی فضای مجازی در جلسه مورخ 99/05/20 کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی کشور بررسی و مصوب شد. با توجه به هماهنگی به عمل آمده با رییس جمهور محترم و رییس شورای عالی فضای مجازی، مصوبات کمیسیون یاد شده مبنی بر تأمین شناسه معتبر برای اشخاص حقیقی و حقوقی در لایه کاربرد، ابلاغ می‌شود. با توجه به شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا و نیازمندی‌های آحاد جامعه به گسترش خدمات الکترونیکی و ارائه خدمات نوین توسط سازمان‌ها و کسب‌وکارها، لازم است دستگاه‌های تأمین‌کننده شناسه، در ارائه و گسترش خدمات هویت معتبر تسریع کنند.

تأمین‌کنندگان شناسه هویت معتبر

بیشتر بخوانید: تحلیلی بر سند نظام هویت معتبر در فضای مجازی

نگاشت نهادی «تأمین‌کنندگان شناسه هویت معتبر»

در حال حاضر، سند بالادستی حاکم بر زیست‌بوم هویت دیجیتال ایران با عنوان «نظام هویت معتبر در فضای مجازی» به تصویب شورای عالی فضای مجازی به عنوان نهاد حکمران این حوزه رسیده است. زیست‌بوم هویت با توجه به متن سند نظام هویت معتبر در دوره گذار سه ساله خود قرار دارد. بر اساس مصوبه کمیسیون عتای امنیت فضای مجاری کشور مورخ 1399/05/20 نگاشت نهادی این حوزه به شرح زیر است.

  1. سازمان ثبت احوال کشور به عنوان متولی و تأمین‌کننده اصلی شناسه معتبر برای اتباع داخلی و خانواده‌های ایرانی در لایه کاربرد عمل می‌کند؛
  2. وزارت کشور به عنوان متولی و تأمین‌کننده اصلی شناسه معتبر برای مهاجرین و اتباع خارجی در لایه کاربرد عمل می‌کند؛
  3. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان متولی و تأمین‌کننده اصلی شناسه معتبر برای اشخاص حقوقی در لایه کاربرد عمل می‌کند؛
  4. در دوره گذار سه ساله، قوه قضاییه، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و بانک مرکزی ج.ا.ا. به عنوان دستگاه همکار خدمات تأمین شناسه معتبر برای اشخاص حقیقی و حقوقی در لایه کاربرد را ارائه می‌نمایند؛
  5. در کلیه خدمات کاربردی با سطح اطمینان 1، 2 و 3 تأمین شناسه توسط هر یک از تأمین‌کننده اصلی و یا همکار فوق دارای اعتبار مشترک (کارکرد مشابه) خواهند بود.

برای دانلود سند نگاشت نهادی کلیک کنید.