شماره ششم فصلنامه هویت دیجیتال

شماره ششم فصلنامه هویت دیجیتال بارگزاری شد

این شماره از فصلنامه با محوریت هویت دیجیتال و بانکداری و  مباحثی…

شماره پنجم فصلنامه هویت دیجیتال بارگزاری شد

محتوای این شماره از فصلنامه با محوریت مباحث تکمیلی و تخصصی مربوط به …

اولین گواهی‌های تولد با استفاده از تکنولوژی بلاکچین در برزیل صادر شد

به گزارش دیجیاتو به نقل از cointelegraph.com، «آلوارو د مدیروش مندو…
فصلنامه هویت دیجیتال

با ثبت رسمی شرکت برهان صاحب امتیاز فصلنامه هویت دیجیتال تغییر یافت

فصلنامه هویت دیجیتال که اولین شماره آن در پاییز 1397 با بیش از هز…
تصویب سند نظام هویت معتبر

سند نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور تصویب شد

به گزارش برهان به نقل از سایت مرکز ملی فضای مجازی، جلسه شورای…