ویروس کرونا و هویت دیجیتال

در شرایط فعلی ویروس کرونا به واقع تبدیل به بزرگ‌ترین بحران ج…

تحلیلی بر سند «نظام هویت معتبر در فضای مجازی»

سرانجام پس از کش‌وقوس‌های فراوان سند نظام هویت معتبر در فضای م…
استانداردهای مدیریت هویت و دسترسی

استانداردهای مدیریت هویت و دسترسی

استانداردها برای قدرتمندی، پایداری و همکاری متقابل سیستم‌های مختل…