مدیریت هویت و دسترسی در چارچوب معماری سازمانی ایران

مدیریت هویت و دسترسی در چارچوب معماری سازمانی ایران

مدیریت هویت و دسترسی در چارچوب معماری سازمانی ایران به عنوان یکی از …
احراز هویت مبتنی بر ریسک در بانکداری دیجیتال

احراز هویت مبتنی بر ریسک در بانکداری دیجیتال

احراز هویت مبتنی بر ریسک در بانکداری دیجیتال به یکی از الزامات ارا…
شناسایی هویت برای توسعه پایدار

اصول شناسایی هویت برای توسعه پایدار

اصول شناسایی هویت برای توسعه پایدار یکی از طرح‌های ارائه شده توسط…
زیست‌بوم هویت دیجیتال در نظام بانکداری

زیست‌بوم هویت دیجیتال در نظام بانکداری

زیست‌بوم هویت دیجیتال در نظام بانکداری رفته‌رفته به یک الزام تبدیل می‌شو…
مقدمه‌ای بر استاندارد OAuth

مقدمه‌ای بر استاندارد OAuth

مقدمه‌ای بر استاندارد OAuth یک توصیف غیرفنی از OAuth به عنوان ی…
رویکرد هویت‌ بنیان

رویکرد هویت بنیان (Identity Fabric)

رویکرد هویت بنیان (Identity Fabric) مفهوم جدیدی است که صنعت ه…
نگاهی هویت‌پایه به ماسک و مقابله با کرونا

نگاهی هویت‌پایه به ماسک و مقابله با کرونا

نگاهی هویت‌پایه به ماسک و مقابله با کرونا مقاله‌ای برای بررس…
ویروس کرونا و هویت دیجیتال

ویروس کرونا و ضرورت هویت دیجیتال در بانک‌ها

ویروس کرونا و ضرورت هویت دیجیتال در بانک‌ها به یک امر اجتناب‌ناپ…
ویروس کرونا و هویت دیجیتال

ویروس کرونا و هویت دیجیتال

ویروس کرونا و هویت دیجیتال تأثیر متقابلی بر روی هم داشته‌اند. کشورها از قا…

تحلیلی بر سند نظام هویت معتبر در فضای مجازی

سرانجام پس از کش‌وقوس‌های فراوان سند نظام هویت معتبر در فضای م…