فصلنامه هویت دیجیتال شماره دهم

شماره دهم فصلنامه تخصصی هویت دیجیتال

,
شماره دهم فصلنامه تخصصی هویت دیجیتال با محوریت تحول دیجیتال و معرفی ابعاد مختلف یک زیست‌بوم هویت دیجیتال، برای فصل زمستان سال ۱۳۹۹ طرح‌ریزی و تهیه شده است. مروری بر محتوای شماره دهم فصلنامه تخصصی هویت دیجیتال سرمقاله شماره دهم فصلنامه هویت دیجیتال با موضو…
شماره نهم فصلنامه هویت دیجیتال

شماره نهم فصلنامه تخصصی هویت دیجیتال

,
شماره نهم فصلنامه تخصصی هویت دیجیتال با محوریت هویت دیجیتال در صنایع بانکی و پرداخت برای فصل پاییز سال ۱۳۹۹ طرح‌ریزی و تهیه شده است. مروری بر محتوای شماره نهم فصلنامه تخصصی هویت دیجیتال سرمقاله شماره هشتم با موضوع مروری بر روندهای کلان فناوری در سال …
تحلیل روندهای 2021 بار رویکرد هویت دیجیتال

تحلیلی بر روندهای کلان فناوری ۲۰۲۱ با رویکرد هویت دیجیتال

,
تحلیلی بر روندهای کلان فناوری ۲۰۲۱ با رویکرد هویت دیجیتال به بررسی روندهای نوظهور فناوری ارائه شده توسط گارتنر از دیدگاه هویت دیجیتال می‌پردازد. موسسه گارتنر هر سال نسبت به ارائه پیش‌بینی خود از روندهای راهبردی فناوری برای سال آتی اقدام می‌کند.…
شماره هشتم فصلنامه هویت دیجیتال

شماره هشتم فصلنامه تخصصی هویت دیجیتال

,
شماره هشتم فصلنامه تخصصی هویت دیجیتال با محوریت هویت دیجیتال و بانکداری برای فصل تابستان سال ۱۳۹۹ طرح‌ریزی و تهیه شده است. مروری بر محتوای فصلنامه هویت دیجیتال سرمقاله شماره هشتم فصلنامه تخصصی هویت دیجیتال با موضوع توسعه زیست‌بوم هویت دیج…
شماره هفتم فصلنامه تخصصی هویت دیجیتال

شماره هفتم فصلنامه تخصصی هویت دیجیتال

,
شماره هفتم فصلنامه تخصصی هویت دیجیتال با محوریت هویت دیجیتال و مدیریت هویت و دسترسی اتباع خارجی طرح‌ریزی و تهیه شده است. سرمقاله این شماره از فصلنامه با موضوع ضرورت توسعه زیست‌بوم هویت دیجیتال افراد خارجی به رشته تحریر در آمده است. در…
فصلنامه هویت دیجیتال شماره ششم زمستان-98

شماره ششم فصلنامه تخصصی هویت دیجیتال

,
محتوای شماره ششم فصلنامه تخصصی هویت دیجیتال با محوریت هویت دیجیتال و بانکداری و  مباحثی پیرامون ویروس کرونا، چالش‌ها، راهکارها و اثرات متقابل آن بر هویت دیجیتال طرح‌ریزی و تهیه شده است. سرمقاله این شماره از فصلنامه تخصصی هویت دیجیتال که به ق…
فصلنامه هویت دیجیتال شماره پنجم پاییز-98

شماره پنجم فصلنامه تخصصی هویت دیجیتال

,
محتوای شماره پنجم فصلنامه تخصصی هویت دیجیتال با محوریت مباحث تکمیلی و تخصصی مربوط به احراز هویت دیجیتال و مباحث عمومی مدیریت هویت و دسترسی با تمرکز بر استانداردها، اسناد بالادستی، معماری‌ها و مدل‌های هویت دیجیتال طرح‌ریزی و تهیه شده است. در این شمار…
فصلنامه هویت دیجیتال شماره چهارم تابستان 98

شماره چهارم فصلنامه تخصصی هویت دیجیتال

,
شماره چهارم فصلنامه تخصصی هویت دیجیتال در دسترس عموم قرار گرفت. فصلنامه هویت دیجیتال از بخش‌های متنوعی از جمله واژه‌نامه اصطلاحات هویت دیجیتال، چالش‌ها و موضوعات جذاب این حوزه، اخبار جدید، رویدادها، استانداردهای بین‌المللی، راه‌حل‌های شرکت‌های معتب…
فصلنامه هویت دیجیتال شماره سوم بهار 98

شماره سوم فصلنامه تخصصی هویت دیجیتال

,
شماره سوم فصلنامه تخصصی هویت دیجیتال در دسترس عموم قرار گرفت. فصلنامه هویت دیجیتال از بخش‌های متنوعی از جمله واژه‌نامه اصطلاحات هویت دیجیتال، چالش‌ها و موضوعات جذاب این حوزه، اخبار جدید، رویدادها، استانداردهای بین‌المللی، راه‌حل‌های شرکت‌های مع…
فصلنامه هویت دیجیتال شماره دوم زمستان 97

شماره دوم فصلنامه تخصصی هویت دیجیتال

,
شماره دوم فصلنامه تخصصی هویت دیجیتال در دسترس عموم قرار گرفت. فصلنامه هویت دیجیتال از بخش‌های متنوعی از جمله واژه‌نامه اصطلاحات هویت دیجیتال، چالش‌ها و موضوعات جذاب این حوزه، اخبار جدید، رویدادها، استانداردهای بین‌المللی، راه‌حل‌های شرکت‌های مع…