فصلنامه-هویت-دیجیتال-شماره-بیست‌ودوم-زمستان 1402

فصلنامه هویت دیجیتال شماره بیست‌ودوم زمستان 1402

,
در فصلنامه بیست‌ودو، موضوع ارتباط هوش مصنوعی (مولد) و هویت دیجیتال از دیدگاه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. این شماره در زمستان 1402 منتشر شد.
فصلنامه-هویت-دیجیتال-شماره-بیست‌ویکم-پاییز-1402

فصلنامه هویت دیجیتال شماره بیست‌ویکم پاییز 1402

,
در فصلنامه بیست‌ویک، موضوع صنعت هویت دیجیتال از دیدگاه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. این شماره در پاییز 1402 منتشر شد.
فصلنامه-هویت-دیجیتال-شماره-بیستم-تابستان-1402

فصلنامه هویت دیجیتال شماره بیستم تابستان 1402

,
در فصلنامه بیستم، موضوع حکمرانی داده و جایگاه و اهمیت نظام هویت دیجیتال در آن، از دیدگاه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. این شماره در تابستان 1402 منتشر شده است.
فصلنامه-هویت-دیجیتال-شماره-نوزدهم

فصلنامه هویت دیجیتال شماره نوزدهم بهار 1402

,
در فصلنامه نوزدهم، موضوع حاکمیت فضای سایبر و جایگاه و اهمیت نظام هویت دیجیتال در آن، از دیدگاه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. این شماره در بهار 1402 منتشر شد.
فصلنامه هویت دیجیتال شماره هجدهم زمستان 1401

فصلنامه هویت دیجیتال شماره هجدهم زمستان 1401

,
شماره هجدهم فصلنامه تخصصی هویت دیجیتال با محتوای متنوعی به‌ویژه در حوزه هوش مصنوعی برای فصل زمستان 1401 منتشر شد.
فصلنامه هویت دیجیتال

فصلنامه هویت دیجیتال شماره هفدهم پاییز 1401

,
شماره هفدهم فصلنامه تخصصی هویت دیجیتال با محتوای متنوعی به‌ویژه در حوزه اینترنت اشیاء برای فصل پاییز 1401 منتشر شد. این شماره، حاوی بخش‌های جدیدی با عناوین «نقش هوش مصنوعی در هویت دیجیتال» و «نقش هویت دیجیتال در امنیت سایبری» است.
فصلنامه هویت دیجیتال شماره شانزدهم

فصلنامه هویت دیجیتال شماره شانزدهم تابستان 1401

,
شماره شانزدهم فصلنامه تخصصی هویت دیجیتال با محتوای متنوعی به‌ویژه در حوزه صنعت کشاورزی برای فصل تابستان 1401 منتشر شد. از این شماره، بخش‌های جدیدی با عناوین «نقش هوش مصنوعی در هویت دیجیتال» و «نقش هویت دیجیتال در امنیت سایبری» به فصلنامه هویت اضافه شده است.
فصلنامه هویت دیجیتال شماره پانزدهم بهار 1401

فصلنامه هویت دیجیتال شماره پانزدهم بهار 1401

,
شماره پانزدهم فصلنامه تخصصی هویت دیجیتال با محتواهای متنوعی به ویژه در حوزه صنعت گردشگری و هویت دیجیتال برای فصل بهار 1401 منتشر شد. از این شماره، بخش‌های جدیدی با عناوین «تحلیل اسناد و قوانین» و «حکمرانی» به فصلنامه اضافه شده است.
فصلنامه هویت دیجیتال شماره چهاردهم زمستان 1400

شماره چهاردهم فصلنامه تخصصی هویت دیجیتال

,
شماره چهاردهم فصلنامه تخصصی هویت دیجیتال با محتواهای متنوعی به‌ویژه در حوزه صنعت بیمه و هویت دیجیتال برای فصل زمستان 1400 منتشر شد.
فصلنامه هویت دیجیتال-شماره سیزدهم

شماره سیزدهم فصلنامه تخصصی هویت دیجیتال

,
شماره سیزدهم فصلنامه تخصصی هویت دیجیتال با محتوای اختصاصی در مورد فناوری نوظهور متاورس برای فصل پاییز 1400 منتشر شد.