فصلنامه هویت دیجیتال

فصلنامه هویت دیجیتال شماره هفدهم پاییز 1401

شماره هفدهم فصلنامه تخصصی هویت دیجیتال با محتوای متنوعی به‌ویژه در حوزه اینترنت اشیاء برای فصل پاییز 1401 منتشر شد. این شماره، حاوی بخش‌های جدیدی با عناوین «نقش هوش مصنوعی در هویت دیجیتال» و «نقش هویت دیجیتال در امنیت سایبری» است.
فصلنامه هویت دیجیتال شماره شانزدهم

فصلنامه هویت دیجیتال شماره شانزدهم تابستان 1401

شماره شانزدهم فصلنامه تخصصی هویت دیجیتال با محتوای متنوعی به‌ویژه در حوزه صنعت کشاورزی برای فصل تابستان 1401 منتشر شد. از این شماره، بخش‌های جدیدی با عناوین «نقش هوش مصنوعی در هویت دیجیتال» و «نقش هویت دیجیتال در امنیت سایبری» به فصلنامه هویت اضافه شده است.
فصلنامه هویت دیجیتال شماره پانزدهم بهار 1401

فصلنامه هویت دیجیتال شماره پانزدهم بهار 1401

/
شماره پانزدهم فصلنامه تخصصی هویت دیجیتال با محتواهای متنوعی به ویژه در حوزه صنعت گردشگری و هویت دیجیتال برای فصل بهار 1401 منتشر شد. از این شماره، بخش‌های جدیدی با عناوین «تحلیل اسناد و قوانین» و «حکمرانی» به فصلنامه اضافه شده است.
فصلنامه هویت دیجیتال شماره چهاردهم زمستان 1400

شماره چهاردهم فصلنامه تخصصی هویت دیجیتال

/
شماره چهاردهم فصلنامه تخصصی هویت دیجیتال با محتواهای متنوعی به‌ویژه در حوزه صنعت بیمه و هویت دیجیتال برای فصل زمستان 1400 منتشر شد.
فصلنامه هویت دیجیتال-شماره سیزدهم

شماره سیزدهم فصلنامه تخصصی هویت دیجیتال

/
شماره سیزدهم فصلنامه تخصصی هویت دیجیتال با محتوای اختصاصی در مورد فناوری نوظهور متاورس برای فصل پاییز 1400 منتشر شد.
شماره دوازدهم فصلنامه هویت دیجیتال

شماره دوازدهم فصلنامه تخصصی هویت دیجیتال

/
شماره دوازدهم فصلنامه تخصصی هویت دیجیتال با محتوای اختصاصی در مورد مدیریت هویت و دسترسی مشتری برای فصل تابستان 1400 منتشر شد.
فصلنامه هویت دیجیتال شماره یازدهم بهار 1400

شماره یازدهم فصلنامه تخصصی هویت دیجیتال

/
شماره یازدهم فصلنامه تخصصی هویت دیجیتال با محتوای اختصاصی در مورد زیست‌بوم هویت دیجیتال ایران برای فصل بهار 1400 تهیه شده است.
فصلنامه هویت دیجیتال شماره دهم

شماره دهم فصلنامه تخصصی هویت دیجیتال

/
شماره دهم فصلنامه تخصصی هویت دیجیتال با محوریت تحول دیجیتال و معرفی…
شماره نهم فصلنامه هویت دیجیتال

شماره نهم فصلنامه تخصصی هویت دیجیتال

شماره نهم فصلنامه تخصصی هویت دیجیتال با محوریت هویت دیجیتال در صنای…
تحلیل روندهای 2021 بار رویکرد هویت دیجیتال

تحلیلی بر روندهای کلان فناوری ۲۰۲۱ با رویکرد هویت دیجیتال

تحلیلی بر روندهای کلان فناوری ۲۰۲۱ با رویکرد هویت دیجیتال به بر…