تغییر امتیاز فصلنامه هویت دیجیتال

,
فصلنامه هویت دیجیتال

 

تغییر امتیاز فصلنامه هویت دیجیتال با ثبت شرکت راهبران هویت مجازی آینده (برهان) انجام شد. فصلنامه هویت دیجیتال که اولین شماره آن در پاییز 1397 با بیش از هزار نسخه به چاپ رسید حاصل تلاش متخصصین گروه تحقیقات راهبردی هویت دیجیتال در شرکت متیران است. سیاستگذاری محتوایی این فصلنامه دارای سه دوره کوتاه مدت (تا پایان سال 97)، میان مدت (سال 98) و بلند مدت (از ابتدای سال 99) است.

فصلنامه هویت دیجیتال

رویکرد این فصلنامه برای سال 97 مبتنی بر سیاستگذاری‌های از پیش تعیین شده، آموزش و فرهنگ‌سازی برای علاقه‌مندان، فعالان و ذینفعان این حوزه در نظر گرفته شده بود. از آغاز سال 98 و با توسعه سیاست‌ها، محتوای فصلنامه هویت دیجیتال با نگاهی بر مسایل داخلی کشور تهیه و تامین می‌گردد. در همین راستا و با اهداف راهبردی و گسترده دیگر، گروه تحقیقات راهبردی هویت دیجیتال در ابتدای سال 1398 با ثبت شرکت راهبران هویت مجازی آینده و با برند اختصاصی برهان فعالیت‌های خود را با ساختار حقوقی جدید و با جدیت مضاعف پیش گرفته است و از تابستان 1398 به بعد، صاحب امتیاز فصلنامه هویت دیجیتال می‌باشد. تغییر امتیاز فصلنامه هویت دیجیتال مسیری نوین پیش روی این فصلنامه قرار داده است.

بیشتر بخوانید: هویت دیجیتال

کلیه فعالیت‌ها و سیاست‌های طرح ریزی شده برای تهیه فصلنامه و سایر فعالیت‌های دیگر این مجموعه همچون فعالیت دپارتمان‌های آموزش، تحقیق و پژوهش، خدمات، محصولات و فعالیت‌های رسانه‌ای، همگی در قالب شرکت برهان صورت می‌پذیرد. در این فصلنامه مطالب متعددی همچون تعاریف این حوزه، معرفی استانداردهای مدیریت هویت و دسترسی، بررسی موضوعات روز هویت دیجیتال و سیستم‌های مدیریت هویت و دسترسی و … ارائه خواهد شد.