مدل مرجع معماری مدیریت هویت و دسترسی برهان

,
معماری مرجع مدیریت هویت و دسترسی

مدل مرجع معماری مدیریت هویت و دسترسی برهان در چهارمین همایش ملی پیشرفت‌های معماری سازمانی به عنوان مقاله منتخب ارائه خواهد شد.

با توجه به ضرورت و جایگاه مباحث معماری سازمانی در ایجاد حلقه واسط بین استراتژی‌ها و برنامه‌های کلان سازمان با مباحث فناوری و استفاده مناسب از فناوری‌های نوین به‌ویژه فناوری اطلاعات در ارتقای بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی و تحقق اهداف چشم‌انداز و برنامه‌های استراتژیک، دانشگاه تهران قصد دارد چهارمین همایش ملی پیشرفت‌های معماری سازمانی با رویکرد معماری اطلاعات را برگزار نماید.

هدف از برگزاری کنفرانس، فرهنگ‌سازی و تعمیق مفاهیم معماری سازمانی و نیز ایجاد پل ارتباطی بین سازمان‌ها و مراکز دولتی و دانشگاه‌ها جهت بهره‌برداری از مفاهیم معماری سازمانی در کاربردهای عملی خواهد بود که می‌تواند در حل مسائل بنیادین جامعه راهگشا باشد.

حضور برهان در چهارمین همایش پیشرفت‌های معماری سازمانی

شرکت برهان در این دوره از همایش با مقاله «ارائه مدل مرجع پیشنهادی برای معماری مدیریت هویت و دسترسی در سازمان‌ها» شرکت کرده است. این مقاله به عنوان مقاله منتخب در کارگاه‌های اختصاصی همایش ارائه خواهد شد. چکیده مدل مرجع معماری مدیریت هویت و دسترسی برهان در ادامه ارائه شده است.

امروزه فقدان وجود رویکرد منسجم و هماهنگ به مدیریت هویت دیجیتال موجب ایجاد مشکلات در همکاری متقابل راه‌حل‌های اختصاصی و کاهش پذیرش گسترده طرح‌های مدیریت هویت شده است. برای توسعه سیستم‌های مدیریت هویت دیجیتال می‌توان از راه‌حل‌های موجود در زیرساخت سازمان، راه‌حل‌های نوین یا توسعه کامل یک سیستم جدید استفاده کرد.

نبود یک مدل جهانی و یک چارچوب معماری پذیرفته شده برای مدیریت هویت و دسترسی به عنوان یک راهنما برای بحث، طراحی و ساخت این سیستم‌ها یکی از مهم‌ترین مشکلات این حوزه به شمار می‌رود. معماری امنیت اطلاعات سازمان از حوزه‌های نوظهوری است که به شدت در رویکردهای نوین معماری سازمانی مورد توجه قرار گرفته است.

مدیریت هویت و دسترسی یکی از مؤلفه‌های کلیدی معماری امنیت اطلاعات سازمان به شمار می‌رود. در این مقاله پس از معرفی مختصر مدیریت هویت و دسترسی به عنوان اهرم اصلی اعمال معماری امنیت اطلاعات سازمان، رویکردهای متفاوت موجود به معماری سیستم‌های مدیریت هویت و دسترسی در تأمین امنیت اطلاعات سازمان مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه بر اساس بررسی‌ها و مطالعات انجام شده، معماری مرجع پیشنهادی برای طراحی و پیاده‌سازی سیستم‌های مدیریت هویت و دسترسی ارائه شده و با مدل‌های موجود مقایسه شده است.

برای آگاهی از جزییات کارگاه ارائه مقاله به وب‌سایت همایش مراجعه شود. برای دریافت اطلاعات در مورد این معماری مرجع با شرکت برهان تماس بگیرید.

معماری مرجع مدیریت هویت و دسترسی