فصلنامه هویت دیجیتال شماره چهارم تابستان 98

فصلنامه تخصصی هویت دیجیتال شماره چهارم تابستان ۹۸

محتوای این شماره از فصلنامه با محوریت احراز هویت دیجیتال و مباحث عمو…
فصلنامه هویت دیجیتال

با ثبت رسمی شرکت برهان صاحب امتیاز فصلنامه هویت دیجیتال تغییر یافت

فصلنامه هویت دیجیتال که اولین شماره آن در پاییز 1397 با بیش از هز…
تصویب سند نظام هویت معتبر

سند نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور تصویب شد

به گزارش برهان به نقل از سایت مرکز ملی فضای مجازی، جلسه شورای…

چالش‌های مدیریت هویت و دسترسی

سازمان‌ها برای کاهش هزینه‌ها و افزایش کارایی به سرویس‌های فضای ابری و د…

سیر تکامل مدل‌های مدیریت هویت

هویت دیجیتال به یکی از عناصر حیاتی عصر حاضر تبدیل شده است. سرو…
استانداردهای مدیریت هویت و دسترسی

استانداردهای مدیریت هویت و دسترسی

استانداردها برای قدرتمندی، پایداری و همکاری متقابل سیستم‌های مختل…