رویکرد هویت‌ بنیان

رویکرد هویت بنیان (Identity Fabric)

رویکرد هویت بنیان (Identity Fabric) مفهوم جدیدی است که صنعت ه…
پیاده‌سازی مدیریت هویت و دسترسی

روش‌های پیاده‌سازی مدیریت هویت و دسترسی

روش‌های پیاده‌سازی مدیریت هویت و دسترسی متفاوتی با توجه به نیا…
امنیت تعریف شده با هویت

امنیت تعریف شده با هویت

امنیت تعریف شده با هویت به یکی از موضوعات مورد توجه در تأمین امنیت تبدیل ش…
ضرورت شکل‌گیری اکوسیستم هویت دیجیتال

ضرورت شکل‌گیری اکوسیستم هویت دیجیتال

ضرورت شکل‌گیری اکوسیستم هویت دیجیتال با توجه تحولات عصر فناوری اجتناب…
سیستم ملی هویت دیجیتال

سیستم ملی هویت دیجیتال

سیستم ملی هویت دیجیتال به یکی از الزامات ارائه خدمات توسط بخش‌های خصوصی و…
NSTIC

راهبرد ملی هویت‌‏های قابل‌اعتماد در فضای سایبر

سند راهبرد ملی هویت‌‏های قابل‌اعتماد در فضای سایبر (NSTIC) سندی است که …
ویروس کرونا و هویت دیجیتال

ویروس کرونا و ضرورت هویت دیجیتال در بانک‌ها

ویروس کرونا و ضرورت هویت دیجیتال در بانک‌ها به یک امر اجتناب‌ناپ…

واژه‌‌های رایج مدیریت هویت و دسترسی

واژه‌‌های رایج مدیریت هویت و دسترسی برای ایجاد ادبیات مشترک در میان…
چرخه عمر هویت

چرخه عمر هویت دیجیتال

چرخه عمر هویت دیجیتال بیانگر مجموعه فرآیندهایی است که از زمان ایج…
تحلیلی بر تاثیرات متقابل ویروس کرونا و هویت دیجیتال

تحلیلی بر تاثیرات متقابل ویروس کرونا و هویت دیجیتال

در مقاله تحلیلی بر تاثیرات متقابل ویروس کرونا و هویت دیجیتال …