مدیریت هویت در صنعت بانکداری

مدیریت هویت در صنعت بانکداری

/
مدیریت هویت در صنعت بانکداری به یک الزام در عصر فناوری تبدیل ش…
اکوسیستم هویت دیجیتال

ضرورت شکل‌گیری اکوسیستم هویت دیجیتال

/
تحول دیجیتال که ناشی از سرعت و قدرت فناوری اطلاعات در فضای سایب…
واژه‌نامه مدیریت هویت و دسترسی

اصطلاحات رایج مدیریت هویت و دسترسی

واژه‌ها افکار و دانش انسان را شکل می‌دهند. بدون شک اگر تعریف …
ارائه مدل مرجع پیشنهادی برای معماری مدیریت هویت و دسترسی در سازمان‌ها

حضور برهان در همایش ملی پیشرفت‌های معماری سازمانی

همایش ملی پیشرفت‌های معماری سازمانی با توجه به استمرار فعاليت‌های ا…
مدیریت هویت و دسترسی

مدیریت هویت و دسترسی

مدیریت هویت و دسترسی از مهم‌ترین عناصر صنعت هویت است. هویت ب…
سیستم ملی هویت دیجیتال

سیستم ملی هویت دیجیتال

هویت دیجیتال در عصر ارتباطات هم در سطح ملی و هم در سطح بین‌الم…
روندهای کلان تأثیرگذار بر هویت دیجیتال

تحلیلی بر روندهای کلان فناوری در سال 2021 با رویکرد هویت دیجیتال

یییروندهای کلان هویت دیجیتال نوسنده: دکتر هاتف رسولی موسسه گارتنر …
هویت دیجیتال خوب چیست؟

هویت دیجیتال خوب چیست؟

هویت دیجیتال خوب بیانگر شناسایی هویتی است که تأیید شده بوده و در کانا…
هویت دیجیتال

هویت دیجیتال چیست؟

هویت دیجیتال معرف یک فرد یا موجودیت در فضای سایبری است. هویت اسا…
شماره هفتم فصلنامه هویت دیجیتال

شماره هفتم فصلنامه هویت دیجیتال

شماره هفتم فصلنامه هویت دیجیتال با محوریت هویت دیجیتال و مدیریت…