شماره ششم فصلنامه هویت دیجیتال

شماره ششم فصلنامه هویت دیجیتال بارگزاری شد

این شماره از فصلنامه با محوریت هویت دیجیتال و بانکداری و  مباحثی…

تحلیلی بر تاثیرات متقابل ویروس کرونا و هویت دیجیتال

بسمه تعالی تحلیلی بر تاثیرات متقابل ویروس کرونا و هویت دیجیتال چ…

ویروس کرونا و هویت دیجیتال

در شرایط فعلی ویروس کرونا به واقع تبدیل به بزرگ‌ترین بحران ج…

شماره پنجم فصلنامه هویت دیجیتال بارگزاری شد

محتوای این شماره از فصلنامه با محوریت مباحث تکمیلی و تخصصی مربوط به …

معرفی بخش ارزیابی و رتبه‌بندی، ارائه راه‌حل و مشاوره

    این بخش متناسب با نیازهای ابراز شده از جانب بخ…

تحلیلی بر سند «نظام هویت معتبر در فضای مجازی»

سرانجام پس از کش‌وقوس‌های فراوان سند نظام هویت معتبر در فضای م…

10 ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﻮﯾﺖ و دﺳﺘﺮﺳﯽ

برای دانلود گزارش 10 حقیقت ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﻮﯾﺖ و دﺳﺘﺮﺳﯽ …

معرفی بخش آموزش شرکت برهان

شرکت برهان ماموریت خود در بخش آموزش را فراهم‌سازی و ایجاد بستر م…

معرفی بخش تحقیق و پژوهش شرکت برهان

محوری‌ترین فعالیت شرکت برهان، تحقیق و پژوهش و ارائه راه‌کار در حوزه…

ماموریت و چشم‌انداز شرکت برهان

راهبران شرکت برهان پس از حدود 20 سال کسب دانش و تجربه در…